ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ – CLIMATHERM 2024 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ – ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τη ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 73 ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , διοργανώνει προωθητική ενέργεια «διαγωνισμό» μέσω ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Έκθεση CLIMATHERM 2024 που θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) από 23 μέχρι και 25 Φεβρουαρίου 2024.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα  πού επιθυμούν και εφόσον

  • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα,
  • επισκεφθούν το περίπτερο (AB-28) της Εταιρίας μας στην έκθεση (Hall 2) από 23 Φεβρουαρίου 2024 με έναρξη στης 12:00 έως 25 Φεβρουαρίου με λήξη 18:00. 
  • τυγχάνουν επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Θέρμανσης και Κλιματισμού. 
  • ενημερωθούν από τους συνεργάτες μας και λάβουν αναλυτικά γνώση των όρων του διαγωνισμού (του λοιπού «οι ‘Όροι») από αυτούς ή επισκεπτόμενοι αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους Ορούς στο https://www.e-dimakis.gr/Climatherm Μόλις γίνει η αποδοχή των όρων θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό SMS.

 

Από την κλήρωση θα προκύψουν τρεις (3) νικητές ο καθένας από τους οποίους θα κερδίσει το ανάλογο δώρο με τη σειρά της κλήρωσης όπως αναγράφεται παρακάτω. 

 

Η ανάλυση των δώρων έχει ως εξής:

  1. Κλιματιστικό Bosch Climate 3000i (12.000Btu) για τον 1 νικητή σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης
  2. Συσκευή Καθαρισμού Αέρα Bosch Air 4000 για τον 2 νικητή σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης 
  3. Συσκευή Καθαρισμού Αέρα Bosch Air 2000 για τον 3 νικητή σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης 

 

Αποδεκτή συμμετοχή θεωρείται εκείνη που έχει καταχωρηθεί με μοναδικό συνδυασμό ονόματος, επωνύμου, αριθμού τηλεφώνου και ΑΦΜ της επιχείρησης που εκπροσωπεί ο συμμετέχων. Κάθε πρόσωπο με τα παραπάνω στοιχεία, δεν μπορεί να συμμετέχει παραπάνω από μια φορά στο διαγωνισμό. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

 

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

 

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην έδρα της διοργανώτριας Εταιρείας την 05 Μαρτίου 2024, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβαση.

 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει την Παρασκευή 23/02/2024 ώρα 12:00 και λήγει τη Κυριακή  25/02/2024 ώρα 18:00  και διενεργείται μόνο κατά τις μέρες και ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ και δεν είναι δυνατό να συμμετέχουν άλλοι στον διαγωνισμό και την κλήρωση.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας  ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ

Προμηθευτές των οποίων τα προϊόντα θα εκτίθενται στο περίπτερό της Εταιρίας μας στην έκθεση. 

Καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ

 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Οφείλουν να ανταποκριθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών προκειμένου να διεκδικήσουν το δώρο τους. 

 

Εάν δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να μας ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές. Αν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω αποκλεισθούν όλοι οι νικητές ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος ή κατά περίπτωση δεν διατίθεται δώρο για το οποίο δεν υπάρχει είτε πρώτος νικητής ή αντίστοιχος αναπληρωματικός.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η ανακοίνωση των τυχερών του διαγωνισμού θα γίνει στον διαδικτυακό τόπο της διοργανώτριας Εταιρίας www.e-dimakis.gr το αργότερο μέχρι και 12 Μαρτίου 2024, στο τέλος της ημέρας. Η ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ  διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει συμπληρωματικά τα αποτελέσματα στις επίσημες σελίδες της στα Social Media.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

 

 Η παράδοση του δώρου θα γίνει με παραλαβή από το κεντρικό μας κατάστημα Γιαννιτσών 73, Θεσσαλονίκη ή με αποστολή στη διεύθυνση που θα μας υποδείξει, με δική του χρέωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία παρέχετε στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

 

Συγκεκριμένα, οι σκοποί και κατά περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 

Ι. Η εταιρεία θα συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Ωστόσο, εάν είστε ένας από τους τυχερούς νικητές, τότε προκειμένου να παραλάβετε το δώρο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ζητήσουμε τα εξής επιπλέον στοιχεία: διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα και αριθμό δελτίου ταυτότητας. Επιπλέον για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, και των Social Media, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, Στο πλαίσιο αυτής της προβολής και ειδησεογραφικής κάλυψης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ονόματα και επώνυμα ή φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Η χρήση των ανωτέρω συνιστά σε κάθε περίπτωση εύλογο έννομο συμφέρον της Πλαίσιο σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση της χρήσης των ανωτέρω ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης

 

  1. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες μας και η αποδοχή της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό συνιστά και συναίνεση για τα ανωτέρω.

 

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες που θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τις οποίες συνεργάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της εταιρείας να ανακοινώνει τα εν λόγω δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. 

Με την πάροδο τριών (3) ετών από την υπογραφή της παρούσας τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται εκτός και αν (i) έχετε δώσει την συναίνεση σας για συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή (ii) συντρέχει έννομο συμφέρον μας που δικαιολογεί σύμφωνα με τον νόμο την συγκεκριμένη επεξεργασία ή (iii) για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, ενδεικτικά για την θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την άμυνα της εταιρείας έναντι αξιώσεων δικών σας ή τρίτων.

 

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή/και κοινοποίηση. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), ((δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, παρά μόνο η φυσική παρουσία του κάθε συμμετέχοντος στο περίπτερο της διοργανώτριας Εταιρίας στην έκθεση CLIMATHERM  2024 τις ημέρες και ώρες όπως έχουν οριστεί στους παρόντες όρους.

 

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΕ  βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την καταχώρηση συμμετοχής, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού ή ακόμα και σε διακοπή ρεύματος του εκθεσιακού κέντρου.

 

 Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, είναι καινούργια. 

 

Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη παράδοση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από κανόνα αναγκαστικού δικαίου. 

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. 

 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. 

 

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο δεν τροποποιείται, εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στον πιο κάτω Δικηγόρο, θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο https://www.e-dimakis.gr/climatherm. 

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.  

 

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ που έχουν κατατεθεί σε δικηγόρο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στο https://www.e-dimakis.gr/Climatherm. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας. 

Οι άνω όροι έχουν κατατεθεί στον Δικηγόρο Zήσης Γκιμπιρίτης,  Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜΔΣΘ 7540), Αριστοτέλους 11, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624, 2310-225726, 6942623455 gibszis@gmail.com Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον άνω Δικηγόρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο