ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LNE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ INVERTER

Description

Ηλεκτρονικές αντλίες ζεστού ή κρύου νερού,  κατάλληλες για σύνδεση απ ευθείας στις σωληνώσεις αστικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού, ηλιακών καθώς επίσης και οικιακών χρήσεων.

Εξαιρετικά ευέλικτες: χάρη στην χρήση του MCE/C Inverter, η απόδοση  των αντλιών KPLE/KLME  είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η αυτόματη προσαρμογή στις απαιτήσεις του συστήματος, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την διαφορά πίεσης. 
• Ισχυρή κατασκευή Χυτοσιδηρό σώμα αντλίας και βάση στήριξης. 
• Φτερωτή από Technopolymer.
• Εύρως θερμοκρασίας νερού: από -15οC έως +120οC
 
Απαιτήσεις ποιότητας υγρού: καθαρό, απαλλαγμένο από στερεά κατάλοιπα ή διαβρωτικές ουσίες. Δεν πρέπει να είναι παχύρευστο, με ισχυρές χημικές ουσίες. Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτά του νερού, με μέγιστο ποσοστό γλυκόλης 30%.