ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ “ULTRA”

Description

• Η συσκευή ULTRA αποτελεί τον πλέον εξελιγμένο αυτοματισμό για ηλιακές εγκαταστάσεις διαφόρων διαμορφώσεων
• Προσαρμόζεται απόλυτα ώστε να εκμεταλλεύεται αποδοτικά την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια να τη διοχετεύει σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης ή απλά ζεστού νερού χρήσης
• Η ρύθμισή του είναι απλή και γίνεται μέσω φωτεινής οθόνης υγρών κρυστάλλων και ενός συστήματος ευέλικτων μενού και υπομενού.

 

Δυνατότητες
• Έχει 14 διαφορετικές διαμορφώσεις λειτουργίας
• Αποθηκεύει ενέργεια σε ένα μέχρι τρία ανεξάρτητα boiler
• Εκμεταλλεύεται την ενέργεια ενός ή δύο προσανατολισμένων συλλεκτών
• Ελέγχει τον κυκλοφορητή των συλλεκτών
• Ελέγχει κυκλοφορητές ή δίοδες και τρίοδες βάνες
• Ελέγχει τον καυστήρα του λέβητα
• Ελέγχει τον λέβητα στερεών καυσίμων
• Ελέγχει την ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης
• Έλεγχο θερμοκρασιών από 2 έως 4 αισθητήρια.

Χαρακτηριστικά
• Τροφοδοτείται με 230VAC
• Διαθέτει ξηρές επαφές ρελέ 5A/230VAC-30VDC
• Χρησιμοποιεί μέχρι τέσσερα ανεξάρτητα αισθητήρια θερμοκρασίας
• Έχει ρυθμιζόμενη αντιπαγωτική προστασία
• Έχει σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητηρίων
• Παραμετροποιείται απλά μέσω κατανοητού μενού και αναλυτικών οδηγιών
• Έχει αντικεραυνική και αντιστατική προστασία