ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KIT 2

Εντοιχιζόμενη μπαταρία ουρητηρίου με αισθητήρα Kit 2.

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου Kit 1 με μπαταρία.

Ηλεκτρονικό κουτί ουρητηρίου Kit 1 με ρεύμα.