ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OLIO CONDENS 2500 FT LOW NOx ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. COMBI

Υψηλή απόδοση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Νέα επιδαπέδια μονάδα πετρελαίου Bosch Olio Condens 2500 FT Low NOx με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου Low NOx μπλε φλόγας.

Description

Πρωτοποριακός πίνακας οργάνων με ενσωματωμένη λειτουργία
αντιστάθμισης προσθέτοντας προαιρετικά το εξωτερικό αισθητήριο Bosch.
Εύκολος στη χρήση και τη λειτουργία HT4i.

Άριστη απόδοση στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) με
ενσωματωμένο θερμαντήρα άμεσης παροχής 18 και 22 lt/min αντίστοιχα.

Ενσωματωμένος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ErP PWM, δοχείο
διαστολής και διατάξεις ασφαλείας.