ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Description

• Αυτόματα εξαεριστικά

• Διακόπτες ροής

• Φίλτρα πετρελαίου

• Ηλεκτρομαγνητικές πετρελαίου

• Ηλεκτρομαγνητικές νερού

• Αυτόματοι πληρωτές με μανόμετρο

• Αυτόματοι πληρωτές χωρίς μανόμετρο

• Βαλβίδες ασφαλείας

• Βαλβίδες ασφαλείας γωνιακές ρυθμιζόμενες

• Βαλβίδες ασφαλείας ηλιακών

• Θερμομανόμετρα οριζόντια / κάθετα

• Θερμόμετρα οριζόντια / κάθετα

• Θερμόμετρα επαφής

• Μανόμετρα

• Βαλβίδες διαφορικής πίεσης