ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Θήκες πυροσβεστήρων

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης-αφρού

Μπουτόν αέρος

Πίνακας Αχιλλέας (με φαροσειρήνα)

Ανιχνευτής καπνόυ μπαταρίας 9 V

Εξαρτήματα μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων

Ακροφύσια μόνιμων εγκαταστάσεων