ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ U ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ

Ο ηλιακός συλλέκτης κενού Ecosol τύπου ‘’U’’ παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας. Διαθέτοντας καλύμματα διπλού κρυστάλλου με επιλεκτική επιφάνεια, η απόδοση τους αυξάνεται κατακόρυφα.

Description

Ο ηλιακός συλλέκτης κενού SU-C αποτελείται από γυάλινους σωλήνες που είναι κατασκευασμένοι από βορικό πυρίτιο, μεταξύ των οποίων υπάρχει κενό αέρος. Το ρευστό μέσω του οποίου μεταφέρεται η θερμότητα, περνάει μέσα από ένα χάλκινο αγωγό τύπου “U” που βρίσκεται στο εσωτερικό του σωλήνα.
Το κυλινδρικό σχήμα του σωλήνα σε συνδιασμό με τον παραβολικό ανακλαστήρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συλλογικής επιφάνειας, μας παρέχει την μέγιστη απόδοση κατά την πρόσπτωση της ακτινοβολίας του ηλίου τόσο δε διαφορετική γωνία πρόσκρουσης όσο και σε διαφορετική αζιμουθιακή προβολή.