ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ

Ποδοβαλβίδα δαπέδου-τοίχου Remer Ιταλίας.

Description

2945-Π3 ποδοβαλβίδα μονή μόνο κρύο δαπέδου-τοίχου.

2945-Π1 ποδοβαλβίδα μίξεως με βαλβίδα αντεπιστροφής δαπέδου-τοίχου.