ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUROENERGY

Description

Η συσκευή ZNX-IC1 προόρίζεται για την παραγωγή και τον έλεγχο της ανακυκλοφορίας
του ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένη προστασία έναντι του βακτρίου της λεγιονέλλας.
Ο έλεγχος της ανακυκλοφορίας βασίζεται στην τρέχουσα θερμοκρασία του νερού
χρήσης του θερμοδοχείου και στη ζήτηση για κατανάλωση η οποία διαπιστώνεται μέσω
μέτρησης ροής που συμπεριλαμβάνεται. Είναι ιδανική η εγκατάσταση του σε παλιές
και νέες εγκαταστάσεις όταν υπάρχει απαίτηση άμεσης προσφοράς ζεστού νερού
σε κάθε βρύση χωρίς όμως να κατασπαταλείται άσκοπα η ενέργεια όταν δεν χρειάζεται.
Επιπλέον διαθέτει λειτουργία εντολής στον καυστήρα ή στην βοηθητική πηγή να
θερμάνει το νερό χρήσης όταν η θερμοκρασία του μειωθεί κάτω από το επιθυμητό όριο.

Η  συσκευή ZNX-ΙC1 μπορεί να εφαρμοστεί:
• Σε ξενοδοχεία, νοσοκομεί και σε κάθε είδους κτίρια με εκτεταμένο δίκτυο ανακυκλοφορίας.
• Σε μεμονωμένες κατοικίες σε εγκαταστάσεις με κεντρικό θερμοδοχείο ΖΝΧ ή ηλιακό θερμοσίφωνα.

Διαθέτοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά γίνεται εύκολα αντιλιπτή η μοναδικότητα της ZNX-IC1.
• Ειδικός μετρητής διαπίστωσης ζήτησης
• Αισθητήριο εμβαπτίσεως για το θερμοδοχείο.
• Προστασία από την λεγιονέλλα
• Είσοδος εντολής παρασκευής ΖΝΧ από θερμοστάτη ήγ άλλο αυτοματισμό.