ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΝΧ – ECO SOL PRO

Description

 Συσκευή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Η συσκευή διαθέτει:

• Κυκλοφορητή στο πρωτεύον κύκλωμα του εναλλακτη.

• Ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη με Μ20 ή Μ40 πλάκες ανάλογα με το μοντέλο.

• Flowmeter DN15 (ροόμετρο) για έλεγχο και ρύθμιση παροχής 3,5-50 lt/min.

• Ηλεκτρονικό έλεγχο Bertelli. Θερμόμετρα και κρουνοι στις εισόδους και εξόδους

του group.

• Στιβαρό κάσωμα και ενσωμάτωση μέσα σε θερμομονωτικό κοχύλι.

• Βαλβίδα ασφαλείας και κρούνους εκκενώσης.

 

Group με ενσωματωμένο πλακοιειδή εναλλάκτη για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Η τροφοδοσία του group Ecosol pro μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός δοχείο αδράνειας ή

απευθείας από την πηγή παραγωγής π.χ. λέβητας πετρελαίου – αερίου – στερεών καυσίμων,

αντλία θερμότητας κ.τ.λ.