ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

Εξαρτηματα συνδεσης αποχευτεσης μπανιου

Description

Γκρι εύκαμπτος ελικ. σωλήνας ΡVC Φ 57/50 εξόδου σιφωνιού

Γκρι εύκαμπτος ελικ. σωλήνας ΡVC Φ 40 / 32 εξόδου σιφωνιού

Λευκός εύκαμπτος ελικ. Σωλήνας ΡVC Φ 37 / 32 “S”

Μούφα Φ 57 / 63 κεντρικής αποχέτευσης

Μούφα Φ 57 / 50 εξόδου σιφωνίου

Μούφα Φ 40 / 40 εισόδου σιφωνίου

Μούφα Φ 37 / 32 λευκή σιφωνιού-νιπτήρα “S”

Ρακόρ Φ 37 / 1 1/4″ λευκό σιφωνιού-νιπτήρα “S”

Γωνία Φ 32 / 44 αναμονής νιπτήρα με λάστιχο

Γωνία μπανιέρας με ρακόρ 1 1/2″ x Φ 32

Γωνία μπανιέρας με ρακόρ 1 1/4″ x Φ 32

Στεγανοποιητική-συγκολλητική σιλικόνη “Soliseal” 300 ml

Στεγανοποιητική-συγκολλητική σιλικόνη “Soliseal” 1 25 ml

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Λάστιχο γωνίας αναμονής νιπτήρα    

Παξιμάδι 1 1/4″ χρωμέ    

Παξιμάδι 1 1/2″ ορειχ. γωνίας μπανιέρας    

Μούφα Φ 32 λευκή σκέτη    

Γωνία Φ 32 / 44 αναμονής νιπτήρα χωρίς λάστιχο    

Φλάντζα 1 1/4″    

Φλάντζα 1 1/2″    

Γωνία 1 1/2″ x Φ 32 χωρίς παξιμάδι και φλάντζα