ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ EKO-CKS

Description

Το σετ απαγωγής καυσαερίων Cyclone CC αποτελείται από καμινάδα
ύψους ως 1940mm, σύστημα βεντιλατέρ και φυσικά τον πίνακα ελέγχου.
Το σετ έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με τον λέβητα στερεών καυσήμων
EKO-CKS από 150-380kW. Η εγκατάσταση του καθηστάται απαραίτητη
διότι έχει η ικανότητα να διαχωρίζει και να συλλέγει μικροσωματίδια και
κατάλοιπα σκόνης από τα καυσαέρια. Επιπλέον ο πίνακας ελέγχει την
λειτουργία του λέβητα, της καμινάδας και του συστήματος βεντιλατέρ.

 

Ο πίνακας ελέγχου ρυθμίζει τη λειτουργία του λέβητα. Ελέγχει την
λειτουργία του κυκλοφορητή της ο αντλίας (0-60 C) και του
βεντιλατέρ.