ΤΥΠΟΣ “Κ”

Οι διβάθμιες αντλίες της σειράς K αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές που έχουν ανάγκη υψηλών πιέσεων. Οι φυγόκεντρες αντλίες NKM-G / NKP – G έχουν σχεδιαστεί για πλήθος εφαρμογών στην παροχή νερού και στην κυκλοφορία ζεστού νερού για κεντρικές θερμάνσεις και κρύου για συστήματα κλιματισμού και ψύξης.

Description

K διβάθμιες

Διβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες, ιδανικές για πιεστικά συγκροτήματα για οικιακή, αγροτική και βιομηχανική χρήση, καθώς και για συγκροτήματα που έχουν ανάγκη υψηλών πιέσεων.

Εύρος εφαρμογών: από 1,2 ως 30 m3/h με μανομετρικό ύψος ως 97 m

Χαρακτηριστικά υγρού: καθαρό, χωρίς στερεά και χημικά, χημικά ουδέτερο, κοντά στα χαρακτηριστικά του νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:

  6 bar: K 35/40 – Κ 35/100 – Κ 40/100

  8 bar: K 45/50 – K55/50

10 bar: K 55/100 – Κ 66/100 

12 bar: K 90/100 – K 70/300 – K/80/300 – K 70/400  – K 80/400 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : +40 C

 

NKM-G / NKP -G

Διατίθενται, κατόπιν παραγγελίας, αντλίες τύπου STANDARDISED ENBLOC

(NKM-G  NKP-G) σύμφωνα με DIN-EN 733

Εύρος εφαρμογών: από 1 ως 105 m3/h με μανομετρικό ύψος ως 96 m

Χαρακτηριστικά υγρού: καθαρό, χωρίς στερεά και χημικά, χημικά ουδέτερο, κοντά στα χαρακτηριστικά του νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : +40 C

 

KDN

Διατίθενται, κατόπιν παραγγελίας, φυγοκεντρικές αντλίες και ηλεκτρομοτέρ

κομπλαρισμένα και συναρμολογούμενα πάνω σε βάση σύμφωνα με DIN-EN 733

Εύρος εφαρμογών: από 1 ως 500 m3/h με μανομετρικό ύψος ως 100 m

Χαρακτηριστικά υγρού: καθαρό, χωρίς στερεά και χημικά, χημικά ουδέτερο, κοντά στα χαρακτηριστικά του νερού

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : +40 C

Θερμοκρασιακό εύρος: από – 10 ως +140 C

 

  • Διατίθενται και ειδικές εκδόσεις για θαλασσινό νερό και άλλες εφαρμογές