Περιγραφή

Τα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα 2 JET AD και 2 EURO AD αποτελούνται από την αντίστοιχη αντλία και διαθέτουν ακόμη:

• Active Driver στην έξοδο της αντλίας

• Γαλβανισμένη βάση στήριξης

• Γαλβανισμένους συλλέκτες εισόδου-εξόδου

• Βάνες Ball-Valve με ρακορ στην είσοδο/έξοδο του πιεστικού

• Βαλβίδες αντεπιστροφής στην είσοδο της κάθε αντλίας

• Μανόμετρο με βάνα στον συλλέκτη εξόδου

• Ηλεκτρικό πίνακα με φλοτεροδιακόπτη

• Δοχείο διαστολής 8lt