ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την εφαρμογή των αυτοματισμών και συγκεκριμένα των θερμικών βαλβίδων LTC / VTC, επιτυγχάνεται μακροζωία του λέβητα στερεών καυσήμων. Εκμεταλευόμαστε ουσιαστικά με την εφαρμογή τους, περισσότερη από την θερμογόνο δύναμη του ξύλου, δε δημιουργείται στρώμα κάπνας στο εσωτερικό του θαλάμου (λόγω της δημιουργίας συμπυκνωμάτων) και έτσι οι λέβητες λειτουργούν με  καλύτερο βαθμο απόδοσης.

Περιγραφή

Παράδειγμα εφαρμογής και εγκατάστασης θερμικής βαλβίδας LTC.

Με αυτόν τον τρόπο κυκλοφορίας επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση θερμοκρασίας μεταξύ της προσαγωγής και της επιστροφής στο λέβητα.
Μόλις η θερμοκρασία στο λέβητα ξεπεράσει τους 60oC τότε κλείνει το bypass και το νερό πηγαίνει προς την κατανάλωση. Έτσι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αποφεύγεται κατά ένα μεγάλο βαθμό το φαινόμενο της εμφάνισης συμπυκνωμάτων στο λέβητα.
Επομένως, διατηρώντας πάντα τον θάλαμο καύσης σε σταθερή θερμοκρασία νερού αποτρέπεται κατά ένα μεγάλο βαθμό η επικάλυψη κάπνας ή αιθάλης στο εσωτερικό του θαλάμου.