Περιγραφή

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

8084811. Σετ λευκού ομόκεντρου αγωγού και γωνία L. 810

8084813. Με οπές για Ανάλυση Καυσαερίων

8084809. Ομόκεντρος αγωγός  L. 840 (χωρίς γωνία)

8096103. Προέκταση L. 1000 60/100 (με μούφα)

8095801. Επιπρόσθετη γωνία 90°

(η εγκατάσταση κάθε γωνίας μειώνει το επιτρεπτό μήκος κατά 0,90 μέτρα)

8095900. Επιπρόσθετη γωνία 45°

(η εγκατάσταση κάθε γωνίας μειώνει το επιτρεπτό μήκος κατά 0,45 μέτρα)

Τερματικό εξόδου σκεπής L. 1284 που δεν μεταβάλλεται το μήκος του

Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής συνδυαζόμενο με τον τερματικό αγωγό σκεπής

Φλάντζα EPDM

Στήριγμα για καμινάδα ομόκεντρη Φ100 σε λευκό χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή.

 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Εξάρτημα μετατροπής ομόκεντρης καμινάδας (100/60) σε Φ 80

Εξάρτημα για ξεχωριστούς αγωγούς αναρρόφησης / εκκένωσης με οπές

ανάλυσης καυσαερίων

8077308. Προέκταση L. 500

8077309. Προέκταση L. 1000

Γωνία 90° Αρσενική / Θηλυκή

Γωνία 45° Αρσενική / Θηλυκή

Εξάρτημα ταφ συλλογής συμπυκνωμάτων

Προέκταση L. 135 με οπές ανάλυσης καυσαερίων

Προέκταση L. 1000 μονωμένη

Τερματικό αναρρόφησης

Τερματικό εκκένωσης