ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Στα ανόδια μαγνησίου περιλαμβάνονται:

  • βαλβίδες ανοδικής προστασίας 
  • συσκευές καθοδικής προστασίας κεντρικών θερμάνσεων μεγάλων εγκαταστάσεων
  • συσκευές STOPCOR
  • ανταλλακτικά ανόδια για δεξαμενές νερού, μπόιλερ, σωληνώσεις και ηλιακά συστήματα

Περιγραφή

Πέρα από τις βαλβίδες και τις συσκευές ανοδίου, η πιο σύγχρονη μέθοδος καθοδικής προστασίας λέγεται STOPCOR. Το STOPCOR παρέχει καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης

Το STOPCOR αντικαθιστά τις προηγούμενες μεθόδους προστασίας και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Τοποθετείται, εύκολα και γρήγορα, εξωτερικά, χωρίς να έρχεται σε επαφή με το νερό, προστατεύοντας την εγκατάσταση από τη φθορά
  • Απλή, ανέξοδη τοποθέτηση και αντικατάσταση
  • Προσφέρει 100% προστασία από τις διαβρώσεις, αντιμετωπίζοντας τις διαρροές
  • Έχει μεγάλη εμβέλεια
  • Είναι ανακυκλώσιμο και απόλυτα ασφαλές προς το περιβάλλον