ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ/ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ Ζ.Ν.Χ. LG

Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου

Συγκρινόμενο με το συμβατικό σύστημα, η εγκατάσταση είναι πιο εύκολη για γρήγορη και απαιτείται λιγότερος χώρος.

2ο κύκλωμα θέρμανσης

Δυνατότητα ανεξάρτητης θέρμανσης μέσω ξεχωριστών κυκλωμάτων θέρμανσης με ελεγκτή και βάνα ανάμιξης.

Περιγραφή

Ο νέος τύπος συνδυάζει την εσωτερική μονάδα και το δοχείο αποθήκευσης νερού με αποτέλεσμα να γίνεται ευκολότερη η εγκατάσταση. Συνδυάζοντας την εσωτερική μονάδα με το δοχείο αποθήκευσης νερού, η εγκατάσταση του νέου τύπου αντλιών θερμότητας γίνεται εύκολη και γρήγορη. Η θερμότητα που παράγεται από την εξωτερική μονάδα μέσω εναλλαγής θερμότητας με τον εξωτερικό αέρα μεταφέρεται στο δοχείο για την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού.

Εφόσον η εσωτερική μονάδα περιλαμβάνει και τη δεξαμενή νερού, μπορεί να παρέχεται ζεστό νερό και θέρμανση χωρίς ανάγκη πρόσθετης εγκατάστασης δοχείου αποθήκευσης νερού εξοικονομώντας έτσι πόρους και χώρο.

Με τη THERMA V Split – Domestic Hot Water Integrated Type ο χρήστης μπορεί να ελέγξει ξεχωριστά 2 ζώνες (δωμάτια) για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες εσωτερικής θερμοκρασίας σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού. Για παράδειγμα, καθιστά εφικτή τη δυνατότητα διαφορετικής θερμοκρασία στο παιδικό δωμάτιο σε σχέση με τα σαλόνι ή την κουζίνα. Επιπλέον, η νέα διαιρούμενου τύπου αντλία θερμότητας προσφέρει στον χρήστη ευελιξία στους τρόπους λειτουργίας.

Για χαμηλό κόστος θέρμανσης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία σε Economical, για πιο ζεστή θερμοκρασία δωματίου μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία Comfort, ενώ κάθε λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει σε συγκεκριμένο χρόνο με τη δυνατότητα προγραμματισμού.

Επιπλέον, η θερμοκρασία του νερού ακολουθεί αυτόματα την εξωτερική θερμοκρασία με τη λειτουργία Weather Dependent Operation. Έτσι, αν η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί, η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής θα αυξηθεί αυτόματα για να διατηρηθεί η ίδια θερμοκρασία στον χώρο. Τέλος, ο έλεγχος του ψυκτικού κύκλου με ανίχνευση πίεσης και θερμοκρασίας
επιτυγχάνει την ταχύτερη και ακριβέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες των χώρων.