Περιγραφή

Λειτουργία:

Τα συστήματα BPS με τα οποία είναι εξοπλισμένη η αντλία EVOLUTION TIME, διαθέτουν δεξαμενή νερού που επιτρέπει  την ανακύκλωση (ανακυκλοφορία) του νερού που προέρχεται από την αντλία. Αυτό επιτρέπει την ανάμειξη του κρύου νερού που προέρχεται από την παροχή με το ζεστό (θερμαινόμενο από τον κινητήρα) που προέρχεται από την αντλία μέσω by-pass. Το σύστημα BPS διατηρεί τη θερμοκρασία της αντλίας υπό έλεγχο χωρίς να απαιτείται έτσι συχνή συντήρηση.  Επίσης με την αποφυγή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το BPS:

• Αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα

• Βελτιώνει την απόδοση της αντλίας

• Μειώνει τις επικαθήσεις αλάτων στις  βαλβίδες και στα μπεκ. Επιπλέον, το BPS ενεργεί ως αυτόματο  αποχετευτικό σύστημα: δεν απαιτούνται βαλβίδες αποστράγγισης διότι τα συμπυκνώματα οδηγούνται στο εσωτερικό δοχείο νερού όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη.