ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ασφαλιστικά εξαρτήματα στερεών καυσίμων σχεδόν απαραίτητα για μια σωστή και ασφαλή εγκατάσταση με αποτέλεσμα και την πιο οικονομική λειτουργία του λέβητα.

Περιγραφή

Θερμοστάτης με αλυσίδα για λέβητες ξύλου με ρύθμιση από 30 έως 100°C.

 

Θερμική βαλβίδα εκτόνωσης.
Προστατεύει τους λέβητες από την υπερθέρμανση.
Όταν η θερμοκρασία στο αισθητήριο προσέγγιση τους 95°C η βαλβίδα ανοίγει και κρύο νερό εισέρχεται στο κύκλωμα. Μέγιστη ισχύει λέβητα 93 kw-80000 kcal/h.

 

Θερμική βαλβίδα εκτόνωσης WATTS
Αποτρέπει την ανύψωση της θερμοκρασίας του νερού που βρίσκεται στο εσωτερικό του λέβητα, σε θερμοκρασίες πάνω από το σημείο βρασμού υπό συνθήκες κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης.
• Η θερμική βαλβίδα ανακούφισης STS παρέχεται με 2 αισθητήρια. Σε περίπτωση βλάβης του ενός στοιχείου, το άλλο διασφαλίζει την λειτουργία της βαλβίδας.