ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ EUROENERGY

Οι ατομικές μονάδες πετρελαίου (Compact) διατίθενται δύο μοντέλα 28 kW και 39,5 kW και περιλαμβάνουν πίνακα οργάνων,κυκλοφορήτη, δοχείο διαστολής και καυστήρα πετρελαίου. Κατάλληλα για οικιακή χρήση καθώς έχουμε υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση χώρου.

Περιγραφή

 • Ατομικές μονάδες πετρελαίου compact κατασκευασμένες από χαλύβδινο έλασμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου Ε.Κ. και ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας: 94/42/Ε.Ο.Κ.

• Οι ατομικές μονάδες πετρελαίου Euroenergy είναι κατασκευασμένες με βρεχόμενο θάλαμο και φλογοαυλούς (τούμπα) διαμέτρου Φ60.

• Η compact 25 διαθέτει 8 τούμπα και η compact 35 διαθέτει 12 τούμπα.

 

Οι μονάδες περιλαμβάνουν:

COMPACT 25

• Κάθετο λέβητα με τούμπα

• Πίνακα οργάνων

• Κυκλοφορητή 

• Δοχείο διαστολής 12LT

• Καυστήρας 

 

COMPACT 35

• Κάθετο λέβητα με τούμπα

• Πίνακα οργάνων

• Κυκλοφορητή “DAB” VA55/180 1″

• Δοχείο διαστολής 18LT

• Καυστήρας G5X