Περιγραφή

• Η ατομική μονάδα νερού ξύλου “ZOI”
  διαθέτει κλειστή πόρτα για εγκατάστση
  σε εξωτερικό χώρο.