Περιγραφή

Αυτόματο εξαεριστικό / Air separator υπερβαρέως τύπου με ενσωματωμένη σήτα από

ανοξείδωτο ατσάλι για την καλύτερη παρακράτηση των μικροφυσαλίδων αέρα μέσα

από το κύκλωμα της εγκατάστασης και την αποτελεσματικότερη έξοδό τους από τον

πλωτήρα.

Air separator “AIR-TOP”

• Used for eliminating continuosly the air in the heating circuits    

• Allows the plants to work at optimal conditions