ΑΞΟΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Τα αξονικά αερόθερμα της Euroenergy εγκαθίστανται σε χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως για παράδειγμα βιομηχανίες, γυμναστήρια κτλ, όπου το ‘ύψος τους υπερβαίνει τα συνηθισμένα όρια.

Περιγραφή

Το κέλυφος των αερόθερμων είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά από γαλβανισμένα

χαλυβδοελάσματα. Στο εμπρός τμήμα του κελύφους υπάρχει στόμιο διασκορπισμού

του αέρα κατασκευασμένο από αλουμίνιο με δύο σειρές ρυθμιστικά πτερύγια.

 

Στην πίσω πλευρά του κελύφους υπάρχει διαμορφωμένος αεροδυναμικός κώνος για την διευκόλυνση της ροής του αέρα και συνεπώς αύξηση της απόδοσης με σύγχρονη ελάτωση

του θορύβου.

 

Το κέλυφος των αεροθαλάμων είναι δυνατόν να χρωματισθεί με ηλεκτροστατική βαφή σε

χρωματισμό επιλογής του πελάτη.

 

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος, μονοφασικός ή τριφασικός, ανάλογα με το

μέγεθος του αερόθερμου, και 900 rpm (εξαπολικός). Η φτερωτή είναι κατασκευασμένη

με πτερύγια αλουμινίου και είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένη ώστε σε συνδυασμό με τον

αργόστροφο ηλεκτροκινητήρα το αερόθερμο να είναι πρακτικά αθόρυβο.

 

Το σύνολο κινητήραφτερωτής εδράζεται σε βάση που είναι συγχρόνως και προστατευτικό πλέγμα, για την αποφυγή επαφής με την περιστρεφόμενη φτερωτή. Το θερμαντικό στοιχείο είναι τύπου χαλκού αλουμινίου.

 

Κατασκευάζεται από χαλκοσωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 10 mm και πτερύγια αλουμινίου

πού φέρουν διαμόρφωση χείλους επαφής με την χαλκοσωλήνα, και αυλακώσεις για την

αύξηση του συντελεστή θερμικής μεταφοράς με τον αέρα.