Περιγραφή

• Σιδερένιος λέβητας πυρόλυσης για στερεά καύσιμα (ξύλο).

• Θάλαμος καύσης κατασκευασμένος από χάλυβα υψηλής ποιότητας εξολοκλήρου

βρεχόμενος.

• Η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται με αναστροφή της φλόγας και στη συνέχεια με

διαδρομή ανάμεσα από τετράγωνους φλογοσωλήνες για πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση

του καυσίμου και οικονομία.

• Χαμηλές εκπομπές CO και πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης έως 86%.

• Φιλικός προς το περιβάλλον λόγω των χαμηλών εκπομπών επιβλαβών συστατικών (CO)

στα καυσαέρια.

• Ο μεγάλος θάλαμος καύσης δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με κομμάτια ξύλου που

έχουν μήκος έως και 500mm (για 26 και 34 kW) και 330 χιλιοστά (για 17 kW).

• Η περίοδος τροφοδοσίας με ξύλα γίνεται κάθε 2 ώρες σε πλήρη ισχύ του λέβητα. Ο

χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί σε 24 περίπου ώρες όταν ο λέβητας δεν λειτουργεί

συνέχεια και σε πλήρη ισχύ.

• O Λέβητας είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα

EN 303-5.

• Διαθέτουν πιστοποίηση παραγωγής ISO 9001:2008.