Περιγραφή

Ατομικές μονάδες πετρελαίου κατασκευασμένες από χαλύβδινο έλασμα ευρωπαϊκών

προδιαγραφών και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης

τύπου Ε.Κ. και ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας: 92/42/Ε.Ο.Κ.

 

Περιλαμβάνει:

• Λέβητα κυλινδρικής κατασκευής με μαντεμένια διαφράγματα

• Κυκλοφορητή “DAB” VA35/180-VA55/180

• Δοχεία διαστολής 8LT-12LT

• Βαλβίδα ασφαλείας

• Πίνακα οργάνων πλήρες