ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ECOD’ORO.

Χαλύβδινοι λέβητες Ecod’orο με λειτουργία βεβιασμένης κυκλοφορίας καυσαερίων λόγω υπερπίεσης. Τα καυσαέρια εκτελούν τριπλή διαδρομή με ανστροφή φλόγας επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη εκμετάλευση της θερμογόνου δύναμης με αποτέλεσμα την μέγιστη απόδοση κατά την λειτουργίας τους. Διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις CE30/CE100. Προσφέρονται από 30.000 έως και 800.000 kcal/h.

Περιγραφή

Ο χαλύβδινος λέβητας ECOD’ORO by EUROENERGY είναι ένα νέο προϊόν προηγμένης τεχνολογίας το οποίο

εγγυάται  ασφάλεια, ενεργειακή οικονομία  και μεγάλη διάρκεια ζωής!!

 

   √  Ασφάλεια: Όλοι οι λέβητες περνούν από αυστηρό έλεγχο ποιότητας και αντοχής.

   √  Ενεργειακή οικονομία: Εξασφαλίζεται λόγω των πολλαπλών και μεγάλων διαδρομών

        των καυσαερίων και της αποφυγής υγροποίησης τους. 

   √  Μεγάλη διάρκεια ζωής: Οφείλεται στον επιτυχημένο σχεδιασμό όπου εξασφαλίζεται

        η ομοιόμορφη διαστολή και η ιδανική κατανομή των θερμικών φορτίων καθώς επίσης

        και στην ποιότητα του χάλυβα ST 37.2 και στα παχύ των ελασμάτων.

 

Φιλικός προς το περιβάλλον!!

Οι κατασκευαστές του χαλύβδινου λέβητα EUROENERGY επιδιώκοντας την εύρεση τρόπου

καύσης ο οποίος βοηθά στην μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας κατάφεραν να

επιτύχουν  πολύ χαμηλή εκπομπή NOx που επιτυγχάνεται με την άμεση μετάδοση

θερμότητας μειώνοντας αισθητά τον χρόνο παραμονής των καυσαερίων σε υψηλές

θερμοκρασίες.