ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ SIME SUPERIOR

Οι μαντεμένιοι λέβητές Sime SUPERIORκατασκευάζονται με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάθε χύτευση περνάει από πολύ αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους εξασφαλίζοντας στο προϊόν άριστα χαρακτηριστικά. Διατίθενται από 65,0 έως 235,0 Kw.

Περιγραφή

Οι λέβητες διαθέτουν: 

• Πλήρη πίνακα οργάνων.  

• 3 διαδρομές καυσαερίων.       

• Ανοιγόμενη πόρτα.     

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση για εξοικονόμιση ενέργειας.  

• Κατασκευασμένοι σύμφωνα με CEE 92/42,CEE 89/336,CEE 73/23,CEE 90/396.