Περιγραφή

Αυτόματος ρυθμιστής αντλιών για την δημιουργία πιεστικού συγκροτήματος χωρίς την

χρήση δοχείου διαστολής και πιεζοστάτη.

Η λειτουργία του βασίζεται στο έλεγχο ροής (flow control) και δημιουργείται μέσα στο

δίκτυο της εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι όταν ανοίξουμε κάποια παροχή – βρύση –

και αντιληφθεί ροή το controller θα δώσει εντολή στην αντλία να ξεκινήσει

να δουλεύει.

Τα controllers διαθέτουν:

• Προστασία ξηράς λειτουργίας (Aqua stop)

• Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

• Καλώδιο παροχής με σούκο φις και καλώδιο για σύνδεση με την αντλία

• Προστασία πίνακα Ip65

• Στόμιο εισόδου – εξόδου: 1”

• Αυτόματη επαναφορά

• Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε θέση

• Παραδίδεται έτοιμο για χρήση

 

Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή λειτουργία:

• Τα παραπάνω controller έχουνε προρυθμιση εκκίνησης 1,5 bar.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε περίπτωση που υψομετρική

διαφορά μεταξύ controller/αντλίας και τελευταίας παροχής είναι μεγαλύτερη

των 15 μέτρων. Σε περίπτωση που επιθυμείται μεγαλύτερη προρύθμιση θα πρέπει

να το παραγγείλετε κατόπιν συμφωνίας.

• Ιδανικό όταν έχουμε λήψη νερού από δεξαμενή ή κάποιο πηγάδι. Σε περίπτωση

όμως όπου έχουμε λήψη απευθείας από το δίκτυο πόλεως υπάρχει περίπτωση να

έχουμε υπερβολική πίεση στην έξοδο το controller και αυτό γιατί η πίεση είναι

αθροιστική της πίεσης εισόδου στην αντλία και της πίεσης όπου δημιουργείται από

την ιδία την αντλία.( π.χ. Εάν έχουμε πίεση από το δίκτυο 3bar και Ηm max 45

από την αντλία τότε στην έξοδο του controller θα έχουμε 75Ηm δηλαδή 7,5 bar).

• Σε περίπτωση όπου η εγκατάσταση που θα τοποθετηθεί το controller είναι

αρκετών χρόνων και παρουσιάζει διάφορες μικροδιαροες ή δεν θέλουμε συχνή

εκκίνηση της αντλίας (π.χ για ένα ποτήρι νερό) τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε

σε σειρά ένα μικρό δοχείο διαστολής ώστε να αποσβένει αυτές τις μικροροές.

• Η αντλία που θα εγκαταστήσουμε το controller θα πρέπει να έχει το λιγότερο

30 Ηm δηλαδή πίεση εξόδου τουλάχιστον 3 bar.