ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ EURO PRESS HOT

Τα δοχεία διαστολής EUROPRESS HOT είναι κατάλληλα για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού παρέχοντας τη δυνατότητα αντικατάστασης της μεμβράνης και διαθέτοντας φλάντζα επισκευής.

Περιγραφή

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των δοχείων διαστολής EUROPRESS hot είναι πως διαθέτουν εναλλάξιμη μεμβράνη από EPDM, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα αντικατάστασης και συντήρησής τους.Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής.

Σε περίπτωση αδειάσματος ή αποσυμπίεσης του δοχείου μπορεί να προκληθεί κλείσιμο ή φραγή του μαστού τροφοδότησης, με επακόλουθο το ελλιπές άδειασμα του δοχείου από τα περιεχόμενα ρευστά. Με την χρήση των εν λόγω μεμβρανών κάτι τέτοιο αποφεύγεται.  Με τον ίδιο ονομαστικό όγκο και λειτουργώντας  σε ίδιες συνθήκες λειτουργίας όσον αφορά την θερμοκρασία και την πίεση, το δοχείο με εναλλάξιμη μεμβράνη, μετακινεί σε κάθε κύκλο λειτουργίας ένα μεγαλύτερο όγκο νερού (ενδεικτικά το 50-60% του ονομαστικού όγκου) επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εγκατάσταση με λιγότερες παρεμβάσεις της αντλίας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: (8 – 600 lt) 8 bar, (750 – 1000 lt) 10 bar
  • Εργοστασιακή πίεση: (8 – 600 lt) 1,5 bar, (750 – 1000 lt) 2,5 bar
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: – 10 ως +100οC