Περιγραφή

DRIVER

Πολυβάθμια υποβρήχια αντλία ιδανική για οικιακή χρήση, πότισμα, παροχή νερού.

Επειδή η λειτουργία είναι μέσα στο νερό έχει άψογη ψύξη του κινητήρα και αθόρυβη λειτουργία.

Διαθέτει: φλοτεροδιακόπτη, βαλβίδα αντιεπιστροφής, καλώδιο και μπρίζα.

 

 

DRIVERTRON

Πολυβάθμια αντλία με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό για αυτόματη λειτουργία.

Διαθέτει: έλεγχο πίεσης (πιεζοστάτης), και ‹ελεγχο ροής καθώς και προστασία ξηράς λειτουργίας (dava stop).

Διατίθεται με ενσωματωμένη βαλβίδα αντιεπιστροφής, καλώδιο και μπρίζα.