Περιγραφή

Για νερό χρήσης

Για ειδικές ανάγκες διαχείρισης μοντέλων στην αποθήκη η σειρά πολλαπλών χρήσεων 
ΑR  λευκού χρώματος, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις θέρμανσης
ή ύδρευσης. Το πολυμερές EPDM υλικό που έχει επιλεγεί διαθέτει χαρακτηριστικά τα
οποία συνδυάζονται άριστα στην χρήση με πόσιμο νερό αποκλείοντας το ενδεχόμενο
ελευθέρωσης ουσιών σε αυτό.
Το ειδικό σχήμα των μεμβρανών που χρησιμοποιεί η EUROPRESS εγγυάται επιπλέον,
σε κάθε κύκλο λειτουργίας, το πλήρες άδειασμα από των περιεχόμενων ρευστών.

 

Για ηλιακές εγκαταστάσεις

Οι τύποι δοχείων VS & VSV έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ηλιακά συστήματα κλειστού κυκλώματος, αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις  του όγκου του νερού σε συνάρτηση
με την θερμοκρασία εντός του συστήματος θέρμανσης του ηλιακού συλλέκτη. Επιπλέον τα συγκεκριμένα δοχεία είναι εξοπλισμένα με ειδική μεμβράνη υλικού EPDM-HT.