Περιγραφή

Αναλογική αντιστάθμιση RVP201.0 για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια. Εφαρμογές: α)Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω ελέγχου κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας με τρίοδη ή τετράοδη βάνα ανάμειξης , β) ή έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα μέσω ελέγχου μονοβάθμιου καυστήρα. Δυνατότητα τοποθέτησης αναλογικού ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη με εφεδρεία.

Αναλογική αντιστάθμιση RVP211.0 έχει την ίδια λειτουργία με την παραπάνω αντιστάθμιση και επιπλέον έλεγχο ζεστού νερού χρήσης επενεργώντας σε κυκλοφορητή ή βάνα. Δυνατότητα τοποθέτησης αναλογικού ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη με εφεδρεία.

 

Ελεγκτής αντιστάθμισης με οθόνη RVP351
Επίτοιχος  ελεγκτής RVP351 με οθόνη για έλεγχο α) μονοβάθμιου ή διβάθμιου καυστήρα, β) ενός κυκλώματος θέρμανσης με αναμεικτική βάνα, γ) ένα κύκλωμα ζ.ν.χ. με λέβητα & ηλιακούς συλλέκτες και δ) ανακυκλοφορία ζ.ν.χ. ή ηλεκτρική αντίσταση.

Ελεγκτής αντιστάθμισης με οθόνη RVP350
Έχει την ίδια λειτουργία με την παραπάνω αντιστάθμιση και επιπλέων δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB.