ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ VERSA

Οι ελεγκτές αντιστάθμισης Versa δίνουν τη δυνατότητα του πλήρους ελέγχου της εγκατάστασης με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Περιγραφή

Versa-M1 (Έλεγχος αναμεικτικής ή καυστήρα)

Η ψηφιακή αντιστάθμιση Versa συνοδεύει ιδανικά κάθε εγκατάσταση θέρμανσης προσφέροντας οικονομία, άνεση και περιορισμό των εκπομπών ρύπων.

Με τη βοήθεια εξωτερικού αισθητηρίου ανιχνεύει διαρκώς τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και μέσω εξελιγμένου αλγορίθμου υπολογίζει τη βέλτιστη θερμοκρασία προσαγωγής.

 

Versa-M2

(Έλεγχος αναμεικτικής βάνας ή καυστήρα & ημερήσιο χρονοδιακόπτη)

Η ψηφιακή αντιστάθμιση Versa-M2 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μοντέλου Μ1 με εξελιγμένες δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού. Διαθέτει ενσωματωμένο ημερήσιο ψηφιακό ρολόι που επιτρέπει τον καθορισμό έως έξι ειδικών χρονοπεριόδων εντός του 24ώρου σε κάθε μία από τις οποίες επιτρέπεται ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας, η διαφορετική επιθυμητή θερμοκρασία χώρων, μετάπτωση μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας εξοικονόμησης.

Ελέγχει αποτελεσματικά το σύστημα θέρμανσης ακολουθώντας το εξειδικευμένο προφίλ χρήσης του κάθε κτιρίου είτε πρόκειται για κατοικία είτε για γραφείο ή για κτίριο εξειδικευμένης χρήσης.

 

Versa-M2.S

(Έλεγχος μόνο καυστήρα & ημερήσιο χρονοδιακόπτη)

Η ψηφιακή αντιστάθμιση Versa-M2.S διαθέτει το εξελιγμένο ημερήσιο χρονοπρόγραμμα της Μ2.

Προορίζεται για εγκαταστάσεις στις οποίες ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται με

απευθείας έλεγχο του καυστήρα χωρίς τρίοδη ή τετράοδη αναμεικτική βάνα.