ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ RMG MK.II – RS MK.II

Οι επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες αερίου RMG/RS, είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για να ικανοποιούν κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, μέσης και υψηλής ισχύος, με δυνατότητα συνδυασμού περισσοτέρων λεβήτων. Η γκάμα των λεβήτων RMG Μk.ΙΙ κυμαίνεται από 70 έως 98,6 KW, ενώ οι λέβητες RS Μk.ΙΙ από 129 έως 249 KW.

Περιγραφή

Επίσης οι λέβητες RMG/RS, μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα προκειμένου να λειτουργήσουν και με διαφορετικά είδη αερίου και είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με: τον Ευρωπαϊκό κανονισμό αερίου CΕΕ 90/396, τον Κανονισμό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας CΕΕ 89/336, τον Κανονισμό Χαμηλής Τάσης CΕΕ 73/23 και τον ΚανονισμόΑποδόσεων CΕΕ 92/42.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

• Ασφάλεια

Η καύση των μοντέλων RMG Μk.ΙΙ και RS Μk.ΙΙ πραγματοποιείται σε δύο στάδια

και αυτό εγγυάται την καλύτερη απόδοση και κρατάει σε χαμηλά επίπεδα το

φαινόμενο της θερμικής αδράνειας.

Το μοντέλο RS Μk.ΙΙ προσφέρεται με δεύτερη, σε σειρά, ηλεκτροβαλβίδα αερίου

τοποθετημένη στο εσωτερικό του καλύμματος.

• Κλιματικός ρυθμιστής

Για τη διαχείρηση λεβήτων συνδεδεμένων σε σειρά με εμβαπτιζόμενο αισθητήριο.

Δυνατότητα διαχείρησης έως και 3 λεβήτων με ηλεκτροβάνες ή κυκλοφορητές και

πρόβλεψη εξωτερικού μπόιλερ.

• Συνδυασμός πολλών λεβήτων

Προκειμένου να εξασφαλιστούν θερμικά φορτία για μεγάλες επιφάνειες κατοικιών,

εμπορικών ή βιομηχανικών χώρων, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν

εγκαταστάσεις με περισσότερους λέβητες RMG Μk.ΙΙ και RS Μk.ΙΙ συνδεδεμένους

με κυκλοφορητές και βάνες αυτονομίας, καθώς και την πρόβλεψη εγκατάστασης

ενός ενδεχόμενου εξωτερικού μπόιλερ.