Περιγραφή

…. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)     Στα μονοφασικά μοντέλα τι ασφάλεια πρέπει να έχει η κατοικία για κάθε μοντέλο?

Είναι δεδομένο πως η ισχύς των ασφαλειών,  που διαθέτει  ο μετρητής της κάθε κατοικίας , πρέπει να ελέγχεται  πάντα, είτε το μοντέλο είναι τριφασικό είτε είναι  μονοφασικό. Ως εκ τούτου σας παραθέτω στο επισυναπτόμενο αρχείο φυλλάδιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας με τα τεχνικά στοιχεία των ασφαλειών σύμφωνα με την ισχύ του κάθε μοντέλου. Επιπλέον , όπως πολύ καλά γνωρίζετε ήδη θα πρέπει, εκτός από την ασφάλεια να ελεγχθεί και η διάμετρος της καλωδίωσης.

2)     Παραγωγή νερών χρήσης. Τι πρέπει να ξέρουμε για να επιλέγουμε τα κατάλληλα μοντέλα με αυτή τη δυνατότητα ?

Σαν εταιρεία έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε και μοντέλα  λεβήτων με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης τα οποία όμως είναι διαθέσιμα μόνο στα 24 και 30kW. Σε μικρότερα μοντέλα δεν είναι εφικτή η παραγωγή ζεστού νερού  διότι δεν ικανοποιείται η σχέση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος νερού στον εναλλάκτη. Η δική μας πρόταση είναι η επίτευξη ¨συνεργασίας¨ , όπου υπάρχει η δυνατότητα, του ηλεκτρικού λέβητα με θερμοσίφωνο-μπόιλερ διπλής ενεργείας.  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την  παραγωγή ζεστού νερού τους χειμερινούς μήνες μέσω του μπόιλερ (από την στιγμή που ούτως ή άλλος λειτουργεί η εγκατάσταση του καλοριφέρ). Και το καλοκαίρι μπορούμε να έχουμε ζεστό νερό χρήσης μέσω του θερμοσιφώνου (ισχύς αντίστασης 3,5Kw) με αποτέλεσμα  ώστε την  χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

3)     Τα μοντέλα με μικροεπεξεργαστή δεν δέχονται θερμοστάτη (6Μ-30Μ)? είναι απαραίτητο το αισθητήριο εσωτερικού χώρου?

Τα διαθέσιμα μοντέλα τύπου Μ δεν επιδέχονται εσωτερικό θερμοστάτη χώρου διότι η λειτουργία τους εναρμονίζεται με την θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσω του εξωτερικού αισθητηρίου. Δηλαδή η θερμοκρασία που θα έχουμε στη εκάστοτε κατοικία θα έχει μια σταθερή τιμή σύμφωνα πάντα με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας. Η όλη λειτουργία είναι όμοια με την λειτουργία του ηλεκτρονικού ελέγχου αντιστάθμισης καιρού. Επομένως ο έλεγχος του συγκεκριμένου μοντέλου γίνεται απαραιτήτως μέσω του εξωτερικού αισθητηρίου και επίσης έχουμε την δυνατότητα ελέγχου και μέσω του εβδομαδιαίου θερμοστάτη που διαθέτει ο ηλεκτρικός λέβητας.

4)     Ποιες είναι οι προτεινόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας?

Ο τρόπος επιλογής κατάλληλων θερμοκρασιών  λειτουργίας στους ηλεκτρικούς λέβητες είναι απόλυτα όμοιος με τον τρόπο υπολογισμού της θερμοκρασίας  στους λέβητες πετρελαίου ή τις μονάδες φυσικού αερίου.  Φυσικά, όπως στους υπόλοιπους λέβητες θα πρέπει να προσέχουμε η θερμοκρασία λειτουργίας να μην ξεπερνά τους 85 οC. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως  όσο πιο χαμηλά λειτουργούμε τον ηλεκτρικό λέβητα τόσο περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας θα έχουμε. Γι αυτό τον λόγο το μοντέλο τύπου Μ υπερτερεί έναντι του MRT διότι βάση του εξωτερικού αισθητηρίου μεταβάλλει συνεχώς την θερμοκρασία λειτουργίας του νερού στην εγκατάσταση στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε και ο χώρος να διατηρείται στα επίπεδα θερμοκρασίας που έχουμε επιλέξει αλλά και η κατανάλωση ενέργειας να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

5)     Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση διάταξης  για αποφυγή δημιουργίας αλάτων?

Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση  διάταξης  αποφυγής δημιουργίας αλάτων καθώς η όλη λειτουργία του ηλεκτρικού λέβητα πραγματοποιείται  σε κλειστό κύκλωμα εγκατάστασης. Άρα όπως και στους λέβητες πετρελαίου ή αερίου στους συγκεκριμένους  λέβητες η επικάθηση αλάτων που θα δημιουργηθεί επάνω στις αντιστάσεις θα είναι τόση όσος είναι και ο όγκος του νερού που παρέχει η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Δεν είναι σωστό να  συγχέουμε το φαινόμενο  επικάθησης αλάτων στα συστήματα των ηλεκτρικών λεβήτων  με το ίδιο φαινόμενο που εμφανίζεται στους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, πλυντήρια ρούχων κτλ διότι εκεί έχουμε ανοικτό κύκλωμα (δηλαδή τρεχούμενο νερό).

6)     Χρειάζεται ένας λέβητας συντήρηση? Ποιά διαδικασία πρέπει να επακολουθήσει  κάποιος και κάθε πότε?

Εξ αιτίας της μη παραγωγής καταλοίπων καύσης οι  ηλεκτρικοί  λέβητες  δεν χρειάζονται την επιβεβλημένη συντήρηση που ήμασταν αναγκασμένη να πραγματοποιήσουμε σε περίπτωση χρήσης  λέβητα πετρελαίου ή αερίου. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένας επαναλαμβανόμενος προληπτικός έλεγχος  όλων των  ασφαλιστικών διατάξεων κάθε 18 μήνες.

7)     Χρειάζονται προσαύξηση στη διαστασιολόγηση τους?

Η επιλογή του μοντέλου δεν  θα πρέπει να γίνεται με προσαύξηση όπως γινόταν με τους παραδοσιακούς λέβητες. Στους ηλεκτρικούς λέβητες έχουμε το πλεονέκτημα ότι το ποσοστό παραγόμενης και  αποδιδόμενης ισχύ είναι το ίδιο,  δηλαδή η απόδοση του φτάνει το 100%. Επομένως δεν έχουμε τις διαφορές που παρουσιάζονται στους παραδοσιακούς λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή στερεών καυσίμων λόγω τις διαφοράς της παραγόμενης ισχύος από την αποδιδόμενη ισχύ από την καύση. Επίσης εδώ θα θέλαμε να συμπληρώσουμε ότι ίσως και να χρειάζεται να βάλουμε μικρότερης ισχύος μοντέλο καθώς η μέχρι τώρα εγκατάσταση και τοποθέτηση των σωμάτων γινόταν με υπερδιαστασιολόγηση. Αυτό συνέβαινε γιατί στους παραδοσιακούς λέβητες η λειτουργία της εγκατάστασης εμφάνιζε διακοπτόμενη λειτουργία,  δηλαδή παρατηρούσαμε  ότι τα σώματα κάποιες για κάποια χρονικά διαστήματα ήταν φορτισμένα (κρύα) και κάποιες φορές χωρίς φόρτιση (κρύα). Αυτό σημαίνει ότι τα σώματα ήταν ήδη υπερμεγέθη για τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου. Άρα παρέχοντας εμείς μια σταθερή θερμοκρασία νερού στα σώματα μας δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει η εγκατάσταση και με χαμηλότερης ισχύος λέβητα και με χαμηλή θερμοκρασία νερού, επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη οικονομία.

8)     Δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή έχουν όλα τα μοντέλα?

Όλα τα μοντέλα M κ΄ MRT διαθέτουν δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή. Σε περίπτωση που επιθυμούμε υπάρχουν αντίστοιχα και μοντέλα όπως το MODULE που δεν διαθέτει δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή ώστε να κάνουμε εμείς την δική μας επιλογή είτε να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα από την προηγούμενη εγκατάσταση. Την  δική μας επιλογή θα μπορούσαμε να την κάνουμε πχ για τον κυκλοφορητή είτε γιατί έχουμε μια δύσκολη και επιβαρυμένη εγκατάσταση (μονοσωλήνιο σύστημα, ενδοδαπέδιο, σύστημα ομπρέλα κτλ.) οπότε και χρειαζόμαστε κυκλοφορητή με αυξημένο μανομετρικό και στο δοχείο διαστολής έχουμε αυξημένο όγκο νερού στην εγκατάσταση επομένως επιβάλλεται ένα μεγαλύτερο σε όγκο δοχείο (από αυτό που διαθέτει η μονάδα) για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης.