ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

– Πίνακας ρυθμιζόμενος μεταλλικός πάχους 1 mm

– Συστολές

– Μαστοί προσαγωγής/επιστροφής συλλέκτη με κυάθιο (για θερμόμετρο)

– Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνα με κολλέκτερ

– Θερμόμετρα 0-60οC

– Σωλήνες υψηλής θερμοαγωγημότητας με φραγή οξυγόνου Como Floor PEX MD

– Πλάκες με ή χωρίς ίσιες εγκοπές πάχους 15 mm με βήμα 10 cm

– Πλάκες με κόμβους πάχους 15 mm με βήμα 10 cm

– Πλάκες χωρίς εγκοπές

Περιγραφή

– Υλικό γεμίσματος εγκοπών

– Αστάρι

– Μεμβράνες αποσύμπλεξης 0,5 mm

– Κόλλα πλακιδίων ISOMAT AK 25

– Γραφιτούχο αυτοσβενούμενο διογκομένο πολυστυρένιο EPS200

– Αυτοσβενούμενο διογκομένο πολυστυρένιο EPS200

– Ηχομονωτικό υπόστρωμα ενδοδαπέδιας

– Περιμετρική ταινία με φιλμ και αυτοκόλλητο