ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ SIME ESTELLE HE

Εξειδικεύμένα εξαρτήμτα λεβήτων – μονάδων συμπυκνωμάτων,

Περιγραφή

 

• Γωνία Φ80/125 90°C.

• Γωνία Φ80/125 45°C.

• Τερματικό Φ80/125.     

• Τερματικό Φ80/125 L 1063.

• ΚΙΤ Μετατροπής Φ110/9120.