Περιγραφή

• Ball valve ολικής παροχής με ενσωματωμένο θερμόμετρο στην ουρά του ρακόρ.

• Τερματικά συλλεκτών χρωμέ 1” x 1/2 x 12

• Πεντάοδο ρακόρ για τους ρυθμιστικούς συλλέκτες με δυνατότητα υποδοχής:

◊ Αυτόματου εξαεριστικού.

◊ Θερμόμετρο.

◊ Εκκενωτής.

• Ρακόρ σύνδεσης συλλεκτών.
• Θερμόμετρα
• Θήκες θερμομέτρων.