Περιγραφή

Χειριστήρια με 8 πλήκτρα αφής και οθόνη LCD.
Διατείθενται σε 3 τύπους:
IKS    – Για ενσωμάτωση στο fan coil
ΙΚSW – Για εγκατάσταση στο τοίχο και δυνατότητα ελέγχου εως και 31 fan coils σε συνδυασμό με IHBS.
IHBS  – Ως υποστήριξη σε περίπτωση εγκατάστασης με master θερμοστάτη των IKSW.