Περιγραφή

FEKA 1400 – 1800

Yποβρύχιες αντλίες λυμάτων με χυτοσιδηρό σώμα, φτερωτή τύπου Vortex και ανοξείδωτο άξονα, φίλτρα και βίδες.

Εύρος εφαρμογής: από 3 ως 30 m3/h με μανομετρικό μέχρι 14 m για τη μονοφασική, μανομετρικό μέχρι 15,5 m για την τριφασική αντλία

Θερμοκρασιακό εύρος: από 0 ως +55 C

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: + 40 C

Μέγιστο βάθος αναρρόφησης: 10 m