Περιγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aυτόματος σταθμός ανύψωσης με κοπτήρες.

Μικρή μονάδα άντλησης (ανύψωσης) λυμάτων με κοπτήρες. Προσαρμόζεται κατευθείαν

πίσω από το WC και συνδέεται στην συνέχεια με το υπόλοιπο αποχετευτικό σύστημα.

Μέγιστη θερμοκρασία υποδοχής νερού: 60°C

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Παροχή (Q): για FEKALIFT 100-200-300    = 3.9 m³/h/h

Mέγιστο μανομετρικό:

                     για FEKALIFT 100-200-300    = 6.4m