Περιγραφή

 

IDEA

Αντλία υποβρύχια με γαντζωτή φτερωτή από ορείχαλκο.

Δυνατότητα γεώτρησης 4″ πηγάδια ή μεγαλύτερα. Ικανότητα να παρέχει υψηλό

μανομετρικό με περιορισμένη ισχύ. Κατάλληλη για την ανύψωση του νερού και

για  διανομή σε οικιακά συστήματα, μικρές γεωργικές καλλιέργειες.

• Μέγιστος αριθμός εκκίνησεων: 20/h

• Διατίθεται με 15μ. καλώδιο

 

 

DIVER

Υποβρύχιες αντλίες για 5” πηγάδια

Οι αντλίες Diver χρησιμοποιούνται για την ανύψωση καθαρού νερό από γεωτρήσεις,

από δεξαμενές συλλογής νερού, πηγάδια, υδατορέματα, κτλ. Και έχουν την

ικανότητα να διανέμουν νερό με πίεση στις οικιακές εγκαταστάσεις, σε κήπους,

σε χώρους με γκαζον και κατεπέκταση σε γεωργικές εγκαταστάσεις.

Η συγκεκριμένη αντλία η οποία έχει την ικανότητα αθόρυβης λειτουργίας, μπορεί

να εγκατασταθεί μέσα σε γεωτρήσεις και φρεάτια και εξαλείφει όλα τα πιθανά προβλήματα

της αναρρόφησης και unpriming. Πολυβάθμια αντλία με υδραυλικό τμήμα κινητήρα η

οποία ψύχεται από το αντλούμενο νερό.  Φτερωτές και διαχυτες στο ενισχυμένο με ίνες

υάλου Noryl, ανθεκτικά στη φθορά. Δαχτυλιδιού ώθησης από ανοξείδωτο ατσάλι.

Παρέχεται με CONTROL BOX.

• Ενσωματωμένο φλοτέρ

• Καλώδιο 10m