Περιγραφή

Οι εξαιρετικά αθόρυβες αυτόματες ηλεκτρικές αντλίες JOLLY 12 & TWIN JOLLY 25, έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ταχύτητας της ροής του νερού σε ντους, βρύσες κτλ. Μπορεί να εγκατασταθούν πολύ εύκολα, απευθείας στη σωλήνα της κεντρικής παροχής νερού, βελτιώνοντας έτσι την πίεση και τη ροή του νερού σε κάθε διαμέρισμα, χωρίς να χρειάζεται να επέμβουμε στο γενικότερο υδραυλικό σύστημα. Το υδρόψυκτο μοτέρ τους εξασφαλίζει την αθόρυβη λειτουργία του κυκλοφορητή, επομένως μπορεί να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε μέρος εντός κατοικίας.

Παρέχουν τις ακόλουθες λειτουργίες
 • Εκκίνηση – διακοπή και προστασία από ξηρά λειτουργία.
   Χρησιμοποιούνται σε:
 • Συστήματα ελεύθερης κυκλοφορίας με δεξαμενή
• Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβάνοντας κεντρικά
  συστήματα πολυκατοικιών.

Η λειτουργία τους είναι εξαιρετικά απλή…..
Όταν το ντους ή η βρύση είναι ενεργοποιημένα, μόλις η ροή του νερού υπερβεί τα 3 l/min, η εκτροπή της βαλβίδας εσωτερικού ελέγχου ροής της μονάδας, προκαλεί την έναρξη του κινητήρα. Η αυξημένη ροή παρέχεται συνεχώς έως ότου κλείσει η βρύση.
Όταν η βρύση απενεργοποιηθεί, η διακοπή της ροής του νερού προκαλεί την άμεση παύση του κινητήρα. Αυτό αποτρέπει δυνητικά επιβλαβείς αυξήσεις της πίεσης στο κύκλωμα νερού. Η ίδια αρχή εξασφαλίζει την προστασία ξηράς λει-τουργίας της αντλίας η οποία σταματά αμέσως με την απουσία νερού.