ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ”MRT”

Ηλεκτρικοί Λέβητες τριών σταδίων για εγκαταστάσεις σε ατομικές και κεντρικές θερμάνσεις. Ιδανικό για μικρά διαμερίσματα και αυτονομίες μπορεί να λειτουργήσει με δικό του θερμοστάτη ή απλό συμβατικό θερμοστάτη. Τα μοντέλα από 6-10 kW λειτουργούν με μονοφασικό ρεύμα και 12-30 kW με τριφασικό ρεύμα.

Περιγραφή

Ηλεκτρικοί Λέβητες για εγκαταστάσεις σε ατομικές και κεντρικές 

θερμάνσεις

Μοντέλα μέχρι 10ΚW ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να τροφοδοτηθούν με
μονοφασική και τριφασική τάση ενώ οι υπόλοιποι λέβητες τροφοδοτούνται
με τριφασική τάση. Οι ηλεκτρικοί λέβητες ΜRΤ είναι με διαχείριση τριών
επιπέδων, περιλαμβάνουν δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, φίλτρο νερού,
βαλβίδα ασφαλείας, αισθητήρα στάθμης νερού στο σώμα του λέβητα,
μανόμετρο και βάση στήριξης.

Αυτή η σειρά ηλεκτρικού λέβητα μπορεί να συνεργαστεί με απλό
θερμοστάτη on/off, είτε με το δικό του συνεργαζόμενο θερμοστάτη.