ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡMΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ EUROENERGY

Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου EUROENERGY ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε χώρου για μέτρηση και έλεγχο της θερμοκρασίας χώρων και Ζεστών Νερών Χρήσης

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ   

• Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Διακόπτης ΟΝ-ΟFF

• Περιστροφικό ρυθμιστή επιθυμητής θερμοκρασίας

• Λυχνία ένδειξης εντολής θέρμανσης

• Αντιπαγωτική προστασία

Επιπλέον διακόπτης για εναλλαγή Ψύξης / Θέρμανσης

• Μεταβαλλόμενη περιοχή ρύθμισης 0°C…+30°C Τάση λειτουργίας 230 VAC

• Διαφορικό 0,4°C

• Ένταση επαφών 3(5)Α

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ

Διαθέτει τα χαρακτηριστικά του τύπου Τ10 ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου και επιπλέον:
• Ανεξάρτητο διακόπτη για ζεστό νερό χρήσης
• Λυχνία ένδειξης εντολής για ζεστό νερό χρήσης

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (ΓΙΑ FAN-COILS)

Διαθέτει τα χαρακτηριστικά του τύπου Τ10 ηλεκτρονικού θερμοστάτη χώρου και επιπλέον:

• Τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα

• Επιπλέον διακόπτη για εναλλαγή Ψύξης / Θέρμανσης

• Λυχνία ένδειξης επιλογής λειτουργίας ψύξης

Είσοδος αισθητηρίου για παρακολούθηση της θερμοκρασίας προσαγωγής (τύπος Τ30.2)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ιδανικός για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με επίτοιχες μονάδες

φυσικού αερίου και πετρελαίου.

• Σύνδεση με το σύστημα θέρμανσης με δύο μόνο καλώδια

• Ενδεικτική λυχνία εντολής θέρμανσης

Επιπλέον εντολή ζεστού νερού χρήσης (τύπος Τ20Β)

• Χρησιμοποιεί δυο αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑΑ

• Διαφορικό 0,35°C

• Μεταβαλλόμενη περιοχή ρύθμισης 0°C…+30°C

• Ένταση επαφών 4(2)Α

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

• Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με οποιοδήποτε καύσιμο

• Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης

• Διαφορικό 0,4°C

• Εσωτερικός διακόπτης on-off

• LED εντολής λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

• Τάση λειτουργίας 230AC

• Ξηρή επαφή relay έντασης 6Α/250V/AC

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ

Διαθέτει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τον RT-1 και επιπλέον:

• Ανεξάρτητο εξωτερικό διακόπτη για ΖΝΧ

• LED εντολής λειτουργίας συστήματος ΖΝΧ 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ &  ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ   

• Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου και αερίου 
• Ψηφιακή φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας   
• Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας 0,1°C

• Πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης λειτουργιών     

• Ενδείκτες καταστάσεων λειτουργιών, εντολής και ρύθμισης

• Ρυθμιζόμενο διαφορικό -0,2°C – +1,0°C

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ &  ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ

• Για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου και αερίου

• Ψηφιακή φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας    

• Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας 0,1 °C  

• Πιεστικοί διακόπτες ρύθμισης λειτουργιών     

• Ενδείκτες καταστάσεων λειτουργιών, εντολής και ρύθμισης και εντολής ζεστού νερού χρήσης

• Ανεξάρτητη επαφή ρελέ για ζεστό νερό χρήσης     

• Ρυθμιζόμενο διαφορικό -0,2°C – + 1,0°C