Περιγραφή

 

 

 

 

 

 

• Καπνοσυλλέκτης παγίδα για τα στερεά σωματίδια pellet κατά την διαδικασία
καύσης. Γαλβανισμένο πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή.
Διαθέτει δείκτη νερού και βάνα καθαρισμού.