Περιγραφή

Κυλινδρικοί εναλλάκτες ιδανικοί για χρήση μεταγωγής νερού σε πισίνες.

Εναλλάκτες με επιφάνεια εναλλαγής της θερμότητας από ελικοειδής σπείρες, κατασκευασμένοι με κυματοειδή σωλήνα. Αυτού του είδους η επιφάνεια αυξάνει την ένταση της θερμοκής εναλλαγής. Οι B-LINE εναλλάκτες βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, πισίνων και δοχείων νερού.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16bar
• Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 203οC

 

Πλεονεκτήματα:

• Σχεδιασμός που εξασφαλίζει υψηλή ροή και χαμηλή πτώση πίεσης.
• Υψηλότερος συντελεστής θερμικής μεταφοράς σε σύγκριση με τους συμβατικούς πλακοειδής εναλλάκτες.
• Τοποθετούνται κάθετα και δίνουν λύση σε περιορισμένους χώρους.
• Υπάρχει δυνατότητα αυτοκαθαρισμού και μικρότερο κόστος χρήσης χάρη στην υψηλή ανθεκτικότητα σε ακαθαρσίες λόγω
  των κυματοειδών σωλήνων.