Περιγραφή

Τα boiler UNITHERM είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Γερμανικά

πρότυπα, είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 bar και για μέγιστη θερμοκρασία

νερού 95°C. Κάθε boiler περνά δύο (2) φορές από αυστηρό έλεγχο στεγανότητας με

πίεση δοκιμής 13 bar και ικανοποιεί πλήρως τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγιεινής.

• Είναι κατασκευασμένα από μεγάλου πάχους χαλυβδοέλασμα άριστης ποιότητας

  τύπου USD 37.2.
• Η επισμάλτωση γίνεται με τη μέθοδο του διπλού “direct” εμαγιέ και “ψήνεται”

  στους 850°C για την απόλυτη προστασία της δεξαμενής.

• Έχουν μεγάλο ανόδιο μαγνησίου (D = 32 mm) για πρόσθετη αντιδιαβρωτική

  προστασία.

• Η μεγάλου πάχους μόνωση 65 mm από οικολογική σκληρή πολυουρεθάνη

  (ελεύθερη CFC και FCKW) με τη μέγιστη πυκνότητα των 40 kg/m³ περιορίζει

  στο απολύτως ελάχιστο τις απώλειες θερμότητας και μεγιστοποιεί την οικονομία

  λειτουργίας.

• Η σύνδεση ανακυκλοφορίας εξασφαλίζει την άμεση έξοδο ζεστού νερού μόλις

  “ανοίξει η Βρύση”.